Personvern og cookiepolicy


Marker Hundeklubb tar personvern på alvor og forholder oss strengt til GDPR (General Data Protection Regulation) til en hver tid.

Nettstedet eies og drives av:
Marker Hundeklubb
Damtjernveien 104
1870 Ørje
Tlf: (+47) 934 55 284

Klubbens organisasjonsnummer er: 995 678 748
Bedriften er registrert i enhetsregistret.

Når du går inn på og tar i bruk nettstedet, samtykker du til vilkårene og denne personvernerklæringen.

Om vår personvernerklæring

Marker Hundeklubb tar ditt personvern alvorlig. Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og handlehistorikk.

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Marker Hundeklubb er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med norsk lov. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

Ved å ta i bruk tjenester som tilbys via www.markerhundeklubb.net, godkjenner du til at vi samler inn og bruker dine personopplysninger slik det fremgår av avtalen mellom deg og oss. Vårt grunnlag for å behandle dine opplysninger er godkjent fra deg. Dine data er trygge og brukes kun av oss til det vi oppgir i denne erklæringen. Dersom du har spørsmål om dine personopplysninger kan du ta kontakt med oss via denne siden.

Nettstedet markerhundeklubb.net

Nettstedet markerhundeklubb.net gir deg informasjon om oss og våre tjenester. Videre gir den deg oversikt over våre produkter, og mulighet til å kjøpe våre produkter. Når du går inn på og tar i bruk nettsiden, kan vi innhente opplysninger om deg i henhold til denne erklæringen. For å handle med oss må du oppgi ditt navn, din adresse, gyldig e-postadresse og ditt telefonnummer.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Det er Marker Hundeklubb og innehaver som har ansvaret for, og som er ansvarlig for at personopplysninger behandles etter en hver tids gjeldende lover.

Hvem har tilgang til disse dataene?

Det er kun medarbeidere som har tjenstlig behov som har tilgang til disse dataene. Marker Hundeklubb har implementert rutiner for tilgangskontroll, lagring og behandling.

Formål

Marker Hundeklubb bruker informasjon om deg for å kunne gjennomføre bestilling av produkter igjennom vår nettside markerhundeklubb.net og epost. I den forbindelse trenger vi følgende informasjon:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • Adresse (Kun ved registrering av kundekonto)
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Mottakers navn
 • Mottakers adresse
 • Mottakers telefonnummer

Marker Hundeklubb oppbevarer ikke kredittkortopplysninger.

Marker Hundeklubb utleverer aldri kunde- og medlemsopplysninger til tredjepart med unntak av det som er nevnt ovenfor og eventuelt ved et rettslig bindende pålegg fra domstol eller politi og påtalemyndighet.

Ved å registrere seg som kunde hos Marker Hundeklubb, gir du samtykke til behandling av personopplysningene nevnt over, til de formål som står beskrevet i vår policy.

Det er frivilling å gi fra seg personopplysningene, men dersom du ikke gir fra deg opplysningene kan du heller ikke benytte tjenestene til Marker Hundeklubb.

Bruk av Informasjonskapsler på vår nettside.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.

Formålet med informasjonskapsler er å gi nettsiden grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering, analyse, personalisering og markedsføring.

Førsteparts informasjonskapsler er nødvendige for at websiden skal fungere.

Tredjeparts informasjonskapsler blir brukt til analyser, markedsføring og personalisering av websiden.

Rett til innsyn

Den som er registrert i våre systemer har rett til å få den behandlingsansvarliges bekreftelse på om personopplysninger om vedkommende behandles, og, dersom dette er tilfellet, innsyn i personopplysningene og følgende informasjon:

 • formålene med behandlingen
 • de berørte kategoriene av personopplysninger
 • mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er blitt eller vil bli utlevert til
 • dersom det er mulig, hvor lenge det forventes at personopplysningene vil bli lagret, eller,
 • dersom dette ikke er mulig, kriteriene som brukes for å fastsette denne perioden,
 • retten til å anmode om korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen av personopplysninger som gjelder den registrerte, eller til å protestere mot nevnte behandling
 • retten til å klage til en tilsynsmyndighet (Datatilsynet)
 • dersom personopplysningene ikke er samlet inn fra den registrerte, all tilgjengelig informasjon om hvor personopplysningene stammer fra
 • forekomsten av automatiserte avgjørelser, herunder profilering. Dersom det foretas automatiserte avgjørelser skal den registrerte også få relevant informasjon om den underliggende logikken, samt om betydningen og de forventede konsekvensene av en slik behandling for den registrerte. Dette vil være særlig aktuelt i de tilfeller hvor den registrerte mottar tilpasset markedsføring basert på profilering.
 • Dersom personopplysningene overføres til en tredjestat skal den registrerte ha rett til å bli underrettet om de nødvendige garantiene i forbindelse med overføringen.

Innsyn / endring / slett meg

Hvis du ønsker å vite hva vi har lagret om deg, ønsker noe rettet eller slettet, kan dette gjøres ved å kontakte oss via denne siden.. Alle slike henvendelser må skje skriftlig slik at vi kan dokumentere dine ønsker og forsikre oss om at vi er i kontakt med riktig person.
Vi kan ikke slette data som er regulert av spesiallovgiving. For eksempel skal bilag etter regnskapsloven lagres i 5 år.

Vi trenger navn, adresse, mobil og epost for å kunne søke i våre systemer. Det vil hjelpe oss i søket om du kan angi hvilken forbindelse du har eller har hatt med Marker Hundeklubb. For å få innsyn i personopplysningene som behandles må den som anmoder om innsyn legitimere seg.

Den behandlingsansvarlige skal gjøre tilgjengelig en kopi av personopplysningene som behandles. Dersom den registrerte anmoder om flere kopier, kan den behandlingsansvarlige kreve et rimelig gebyr basert på administrasjonskostnadene. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form.

Når skal innsynet gis?

Anmodninger om innsyn skal besvares så snart som mulig etter at anmodningen er mottatt og senest innen 30 dager.

Arkivering av personopplysninger

Regnskapsloven pålegger oss å lagre transaksjonsdata i 5 år.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette å bruke siden aksepterer du vår bruk av cookies.