Styret

Marker Hundeklubb følger NKK’s retningslinjer, og dette innebærer at klubben skal ha et styre og det skal holdes valg hvert år for å sikre jevnt fordelt styre og god innflytelse fra klubbens medlemmer.
Noen plasser sitter for 2år om gangen, andre kun for 1år om gangen. Styrets medlemmer velges inn på årsmøtet som holdes innen 1.April hvert år.

Styreleder
Navn: Wenche Hermansdatter
Bosted: Ørje/Rødenes
Kontakt: Tlf: 93455284 – Epost: wenche_s53@hotmail.com
Om meg:

Nestleder
Navn: Anne-Mette Haave
Bosted: Trøgstad
Kontakt:
Om meg:

Kasserer
Navn: Line Andersen
Bosted: Ørje
Kontakt:
Om meg:

Sekretær
Navn: Pål Søby
Bosted: Båstad
Kontakt:
Om meg:

Øvrige styremedlemmer:

Styremedlem 1: Ole-Anders Basmoen
Styremedlem 2: Hege Olausen
Styremedlem 3: Jorunn Ellingsen Sæther

Komiteer nedsatt av styret:
Det er for tiden ikke satt noen komiteer av styret.


Vi mangler dessverre noen medlemmer i styret!
Medlemmene oppfordres til å komme med forslag til styremedlemmer, eller foreslå seg selv om de ønsker til neste årsmøte slik at vi igjen kan ha et fulltallig styre i tråd med NKK’s retningslinjer.
Merk: Personer som nomineres til styreposter MÅ være forespurt og samtykket til dette.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette å bruke siden aksepterer du vår bruk av cookies.